Algemene voorwaarden

Voor al onze transacties gelden onze verkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer 09176689.

Algemene voorwaarden          PDF